Patrik Schober, Managing Partner

Patrik Schober vyštudoval medzinárodné vzťahy a sociálnu komunikáciu. Počas štúdia absolvoval stáže na Holmes College v Sydney a University of California Irvine. Svoju kariéru začal vo vydavateľstve Computer Press a v súčasnosti je riadiacim partnerom PRAM Consulting. Zároveň zastáva pozíciu predsedu predstavenstva Worldcom PR Group pre oblasť EMEA a je členom výkonnej rady Asociácie PR Agentúr ČR.