public relations, event management, marketing

„Pevne veríme v synergický potenciál jednotlivých zložiek marketingového mixu. Kladieme preto dôraz na prelínanie všetkých aktivít tak, aby dávali zmysel nielen ako koncept, ale predovšetkým priniesli ovocie v konečnom efekte.“