Zákazníci PRAM Consulting pochádzajú z rôznych odvetví. Pre každého z nich má PRAM špecializovaných konzultantov. Výber referencií nájdete v jednotlivých sekciách