• ako presvedčiť čo najširšiu verejnosť o výhodách satelitného digitálneho príjmu?

  Partneri či predajcovia satelitnej techniky sú vďaka PRAM Consulting informovaní o aktuálnom dianí na poli digitalizácie televízneho vysielania, o novinkách v ponuke SES Astra a v neposlednom rade im sú zasielané aktuálne propagačné a informačné predmety.

   

 • ako vyvolať širší záujem odbornej aj laickej verejnosti o projektový management?

  Šesť ročníkov celodennej odbornej konferencie s názvom Project Management Day úspešne oslovilo českú a slovenskú komunitu projektových manažérov. Na konferencii boli okrem iného vyhlasované výsledky prestížnej súťaže Best Project Management, ktorá oceňovala v danom roku najúspešnejší a najvýznamnejší projektový manažment vo verejnom, súkromnom aj neziskovom sektore v Českej republike a na Slovensku. Odborným garantom konferencie a súťaže bola spoločnosť Ernst & Young.

   

 • ako pomôcť značke projektorov osloviť segment vzdelávania a školstva?

  Priviedli sme na svet koncept študentskej súťaže v prezentačných zručnostiach – Prezentiády. Študenti niekoľkých desiatok škôl využívajú k predvádzaniu svojich prezentácií projektory  BenQ, táto značke taktiež každoročne venuje ceny pre víťazov ( projektory, monitory). Je teda zabezpečený bezprostredný kontakt s cieľovou skupinou a o súťaži pravidelne informujú rôzne média. Na organizácii spolupracujeme so študentskou firmou Student Cyber Games.

   

   

„Polovicu úspechu v podnikaní tvorí partner, ktorý pracuje najmenej na 100 %.
Takým partnerom sme každému klientovi.“

PRAM Blog